mandag 2. september 2013

Missvisende medier


Min medie opplevelse


Misvisende medier


Jeg følger med på saken om en bro over Oslofjorden som skal gå fra Frogn Måna over fjorden.
Den skal være stor med 4 felt motorvei og to tog-spor, i tillegg så må den være så høy at cruise båtene kommer seg under. En slik bro vil ødelegge utsikter, skyggelegge for båter og skape støy for folk i områdene rundt. 

Alternativet til en slik bro er et ekstra tunnelløp i Oslofjord tunnelen. Personlig er jeg for dette, det er også de fleste politiske partier, kommunestyret og generell befolkning, men det virker som om mediene er uenige i det.  


Over 70 prosent ønsker bro


Dette er overskriftene i amta. Over 70% ønsker bro.
Amta hadde tidligere enn undersøkelse hvor folk kunne stemme ja eller nei for bro på nettsiden deres. Hele 1100 personer stemte, men dette stemmer ikke. Jeg stemte nemlig 3 ganger selv.
   Bare ved å bytte nettleser fra googlecrome til firefox kunne jeg stemme flere ganger. Jeg er neppe den eneste som fant ut at dette gikk an. Det kan hende at noen som var veldig for at det skulle bli bro, stemte flere ganger og fikk flere til å gjøre det samme. 

Denne undersøkelsen er derfor misvisende. De fleste partiene, unntatt frp er enige med meg om å ikke bygge bro, det er også kommunestyret. Itillegg til at jeg fikk til å stemme flere ganger er jeg kritisk til denne undersøkelsen. Dette er missvisesende medier. 

Dette er nok ikke den eneste undersøkelsen som man lett kan tukle med. Jeg vil i fremtiden være mer kritisk til målinger basert på vg, dagbladet og lignende nettsider.